Pages

Tuesday, 1 January 2013

That's it


There will be no new year's resolutions this time. I don't give a shit really. I'm not going to keep them anyway. I'm going to travel, dance and eat. That's it. I'm going to see Norway and Iceland for example. And Belgium. And many other places, like recycling centre because I should say goodbye to the clothes I store in a bin bag from a couple of months now. I don't miss them so I don't need them.
And that's how I looked like yesterday. At the end I wore more comfortable shoes. Exactly, Yeti shoes like these. Because I can. 

Nie będzie noworocznych postanowień. Mam to tak naprawdę gdzieś. I tak ich nie dotrzymam. Mam zamiar podróżować, tańczyć i jeść. To wszystko. Na przykład mam zamiar zobaczyć Norwegię i Islandię. I Belgię. I wiele innych miejs. takich jak centrum odzysku śmieci (??), bo powinnam pożegnać się z ubraniami, które od kilku miesięcy przechowuję w worku na śmieci. Nie tęsknię za nimi, więc ich nie potrzebuję. 
A tak wczoraj wyglądałam. Na końcu nosiłam wygodniejsze buty. A dokładnie, podobne buty Yeti. Bo mogę.


7 comments: